słoń afrykański

Ile jest gatunków słoni?

Słonie należą do ssaków z rzędu trąbowców. Do tego samego rzędu należały wymarłe mastodonty, a także mamuty zaliczane do słoniowatych. Do żyjących dzisiaj słoniowatych zaliczamy 3 gatunki słoni:

  1. słonia afrykańskiego – dorosły słoń afrykański może osiągnąć wagę nawet 7.5 tony. Dzieli się na:
    • słonia afrykańskiego stepowego
    • słonia afrykańskiego sawannowego
słoń afrykański źródło: pixabay.com

      2. słonia afrykańskiego leśnego – jest blisko 2 razy lżejszy od słonia afrykańskiego, samiec może osiągnąć wagę 3.5 ton

African Forest Elephant.jpg
By Peter H. WregeOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

3. słonia indyjskiego – osiąga on wagę do 5 ton, zamieszkuje Azję Południową i Południowo-Wschodnią

Elephas maximus (Bandipur).jpg
By Yathin S KrishnappaOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

 

Źródła: link1, link2, link3, link4

Leave a Reply

Your email address will not be published.