Yoshinori Ohsumi laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie mechanizmów autofagii

Poprzez autofagię należy rozumieć wewnątrzkomórkowe sprzątanie polegające na pozbywaniu się obumarłych lub szkodliwych części komórki. To właśnie Japończyk Yoshinori Ohsumi, emerytowany dziś 71-letni profesor biologii Tokyo Institute of Technology, od 1990 roku zajmował się procesem autofagii.

rysunek pochodzi ze strony https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/press.html
rysunek pochodzi ze strony https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/press.html

Mechanizm autofagii (inaczej autofagocytozy) jest dzisiaj uważany za jeden z kluczowych elementów działania organizmu chociaż bardzo długo szczegóły jego działania były niezrozumiałe. Nasileniu ulega jeśli organizm przez długi okres czasu cierpi na niedobory substancji odżywczych. Wtedy komórka przestawia się na te funkcje, które są jedynie najważniejsze do przetrwania, a jej zbędne części służą jako paliwo. Yoshinori Ohsumi swoje badania przeprowadził na komórkach drożdży piekarskich.

Japończyk w ramach nagrody otrzymał również 8 mln koron szwedzkich czyli blisko 900 tysięcy Euro.

Źródła: link1 link2

Leave a Reply

Your email address will not be published.